Gebedstijden

2021-01-19   Di   I    الثلاثاء 5 جمادى الأولى 1442

    Al-Fajr

06:49

الفجر
    Shoruq

08:37

الشروق
    A-Dohr

12:52

الظهر
    Al-Asr

14:44

العصر
    Al-Maghreb

17:06

المغرب
    Al-Isha

18:48

العشاء
MAANDKALENDER

DONEER ONLINE

De profeet salla-llahu 3alyhi-wa-sallam heeft gezegd:

“Wanneer iemand sadaqah geeft die gelijk is aan een dadel van eerlijk verdiend geld en Allah accepteert alleen het eerlijk verdiende geld, neemt Allah het in Zijn Rechter Hand en vermenigvuldigt het de zegeningen ervoor, zoals iemand van jullie zijn veulen verzorgt totdat het zo groot als een berg wordt.”

al-Boekhaari en Moeslim

Moskee Al-Ihsane ondersteunt een waterputproject in Marokko!

Een afgelegen dorp in de Marokkaanse regio Essaouira genaamd Bl’ouitat heeft een drinkwaterput nodig vanwege de droogte en watertekorten waarmee het soms beproefd wordt. De watertekorten zijn het hoogst gedurende de zomerperiode omdat er gedurende de zomer minder regen valt dan normaal. Daar waar wij in het welvarende Europa water als een vanzelfsprekendheid zien is dit echter niet het geval voor onze broeders en zusters in Bl’ouitat.

Wij willen daarom als moskee de leefomstandigheden verbeteren en deze kleine gemeenschap helpen aan een waterput. Help deze gemeenschap en laten we hen voorzien in hun basisbehoefte, namelijk het drinken van schoon drinkwater.

De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Als een man komt te overlijden, stoppen al zijn goede daden behalve drie: doorlopende liefdadigheid, baatvolle kennis en een rechtschapen zoon die voor hem bidt.” (Overgeleverd door Moesliem)


Waterputproject Marokko
€ 3.904,62 / € 10.000,00
Of stort uw bijdrage op NL28INGB0008789753 t.n.v. SCAMIG Al-Ihsane o.v.v. “Waterputproject Marokko”

LIVESTREAM

LAATSTE NIEUWS

De moskee financieel ondersteunen in haar activiteiten?
  •  
  •  
  •  
  •  
  •